Noteikumi

 

 1. Interaktīvā prognožu spēle “Prognozē Zelta Mikrofons 2021 nominācijas ‘Labākais popmūzikas albums’’ balvas ieguvēju” (turpmāk tekstā – Spēle), organizētājs: SIA „VIVUS”, Juridiskā adrese: Lielirbes iela 17A-9, Rīga, LV-1046, reģistrācijas Nr. 40103780710
 2. Spēles norises teritorija: Latvijas Republika.
 3. Spēles norises sākuma datums: 16.02.2021.
 4. Spēles norises beigu datums: 16.03.2021. plkst. 18:00
 5. Spēles balvu fonds:
 • 3 gb. Mastercard 100 EUR dāvanu kartes, kas ir elektroniska dāvanu karte, kuru iespējams izmantot jebkurā vietā, kur pieņem Mastercard kartes. Naudu nav iespējams izņemt no bankomāta un karte ir lietojama tikai ar virtuālo naudu – tirdzniecības vietās vai internetā. 
 1. Balvas izloze notiek pēc nejaušības principa, izlozējot vienu laimīgo, kas ir izteicis prognozi pareizi (noteicis uzvarētāju, kas sakrīt ar raidījumā attēloto uzvarētāju) par konkrētās spēles iznākumu. Visas balvas tiek izlozētas pēc spēles beigām.  
 2. Spēles norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:
 • Dalībniekam jādodas uz Spēli www.vivus.lv mājaslapā un jāprognozē, kurš no Labākais popmūzikas albums nominantiem iegūs balvu šajā kategorijā šogad.   
 • Prognozi var izteikt no 16.02.2021. plkst. 10.00 līdz 16.03.2021. plkst. 18:00.
 • Prognozēt var vienu reizi dienā Noteikumos norādītajā termiņā no katra telefona numura.
 • Prognožu pieņemšana Spēlei beidzas brīdī pirms nominācijas paziņošanas 16.03.2021. plkst. 18:00.
 • Spēlē nevar piedalīties SIA “Vivus” un AS “4finance” darbinieki.
 • Spēles dalībniekam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.
 • Piedaloties Spēlē, tās dalībnieks piekrīt savu personas datu (vārda, uzvārda, sociālā tīkla attēla un elektroniskā pasta) izmantošanai un apstrādei Spēles uzvarētāja noteikšanai. Spēles dalībnieku personas datu pārziņi:

  SIA “VIVUS” Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
  e-pasts: [email protected]; tālrunis: + 371 26408296.
  SIA “Fresh Media”, reģistrācijas Nr. 50103488111, juridiskā adrese Lāčplēša iela 27-22, Rīga, LV – 1011, elektroniskā pasta adrese [email protected], tālruņa Nr. + 371 29 329 886.
 1. Uzvarētāju izsludināšanas kārtība: uzvarētāju dati tiks publicēti Spēles aplikācijas sadaļā “Uzvarētāji”, kā arī tiks nosūtīta ziņa uz uzvarētāja telefona numuru, kas ir tikusi norādīta, reģistrējoties Spēlei. Ja e-pasts norādīts nepareizi – aplikācijas dalībnieks var sazināties ar spēles organizētāju [email protected];
 2. Aizdomu gadījumā par krāpšanos,  Spēles organizētājs patur tiesības anulēt jebkura Spēles dalībnieka prognozi, nepiešķirt balvu, kā arī liegt turpmāku dalību Spēlē.
 3. Laimestu ieguvēji balvas varēs saņemt SIA “Fresh Media”, reģistrācijas Nr. 50103488111, juridiskā adrese Lāčplēša iela 27-22, Rīga, LV – 1011. Balvas iespējams saņemt tikai darba dienās no 9.30-17.00. Saņemot balvu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Laimestu ieguvēji balvas var izņemt no 17.03.2021.-17.04.2021. Gadījumā, ja uzvarētājs neierodas pēc balvas norādītajā termiņā, tad balva paliek organizatora īpašumā.
 4. Balvas netiek sūtītas pa pastu un tās nav iespējams apmainīt pret naudu.
 5. Piedaloties Spēlē, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un ir informēti, ka Spēles organizētājs un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un vai izmantot viņu datus Spēles uzvarētāju noteikšanai un publicēšanai, kā arī laimesta izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt konkursa uzvarētāju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu. Spēles dalībnieku personas dati tiks dzēsti 1.04.2021.
 6. Izlozē par balvām piedalās visi prognožu izteicēji.